Bildiri Çağrısı

 • Bildiri Çağrısı

  Konferansta sunulacak bildiriler, teknik bildiriler ve deneyim bildirileri olarak iki grupta düşünülebilir. Teknik bildiriler özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Deneyim bildirileri ise yazılım mimarisi araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım ürününün geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları kapsamalıdır. Deneyim bildirilerinde yazılım mimarisi hakkında deneyimlerin temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir.

  Konular

  Konular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir:

  Yazılım Mimarilerinin Modellenmesi

  • Görsel modelleme
  • Belirtim dilleri
  • Çerçeveler ve desenler
  • Belgeleme
  • İlgiye yönelik modelleme


  Yazılım Mimarisi Tasarımı Süreci

  • Mimari gereksinimleri analizi
  • Mimari tasarımında alan analizi
  • Mimari uygulama  seçenekleri


  Yeniden Kullanım 

  • Yazılım bileşenleri ve yeniden kullanım
  • Yazılım ürün hattı mimarileri
  • Alan mühendisliği
  • Uygulama mühendisliği


  Yazılım Mimarilerinin Çözümleme ve Değerlendirilmesi 

  • Yazılım mimarisi evrimi
  • Yazılım mimarileri değerlendirilmesi
  • Mimari kalite parametrelerinin belirtilmesi ve ölçülmesi
  • Yazılım mimarileri için nitelik modelleri
  • Yazılım mimarilerinin benzetimi
  Bileşen ve Platform Mimarileri

  • Model güdümlü mimariler
  • Nesneye yönelik uygulama çerçeveleri
  • Arayüz yönelimli geliştirme
  • Servis yönelimli geliştirme


  Araçlar  

  • Tasarım modellemesi araçları
  • Yöntem destek araçları
  • Değerlendirme araçları


  Endüstri Uygulamaları ve Deneyimler 

  • Uygulamada yazılım mimarileri
  • Yazılım mimarisi eğitiminde deneyimler
  • Mimari merkezli yazılım geliştirme ve proje yönetimi