Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme

Bildirilerin Türkçe olarak Springer formatına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi için, EasyChair konferans sistemi kullanılacaktır. Bildiri gönderilmesinden önce sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Her bildiri en az 3 program komitesi üyesi tarafından incelenecektir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler online olarak CEUR Workshop Proceedings araciligi ile yayınlanacaktır.

Teknik bildiriler en çok 10 sayfa olacak şekilde ve PDF formatında gönderilmelidir. Endüstri deneyim bildirilerin uzunluğu 6 sayfadır. Bildiriler hazırlanırken LNCS Bildiri Formatının kullanılması gerekmektedir.

Bildirilerin 3 Kasım 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri gönder.