Ana Sayfa

Amaç ve Kapsam

Yazılımın stratejik önemi ve yazılım üretiminin karmaşık doğası, yazılım mühendisliği disiplinini günümüzün en aktif araştırma ve uygulama alanlarından biri haline getirmiştir. Geniş ölçekli ve karmaşık yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde üretkenliği ve kaliteyi artırarak, yeniden kullanılabilirlik gibi niteliklerin elde edilebilmesi için, yazılım mimarisi kavramı büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda UYMK yalnızca yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir.  Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri  ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu konferansın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek

Temel hedef, yazılım mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir.  Bu hedefi desteklemek üzere konferansın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

  • Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek

Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız.  Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır.  Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.

  • Yazılım mimarisi tasarımının uygulanmasını özendirmek ve tartışmak

Yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme, Türkiye’de bir anahtar rol üstlenmek üzeredir.  Geçen on yıl zarfında ciddi uluslararası rekabet kabiliyeti olan bir çok saygın yazılım kuruluşu ortaya çıktı.  Bu şirketlerin genelde uluslararası yazılım mühendisliği camiası ile bir uyum sağladığı gözlemlenmektedir.  UYMK ile yazılım mimarisi tasarımı konusunda bir durum değerlendirmenin oluşturulabileceğini umuyoruz.  Konferansın endüstrideki en son gelişmeleri temsil etmek ve ayrıca belirlenmiş problemler ve çözümlerini de öne çıkarmak için bir fırsat oluşturacaktır.

Bu 5. UYMK kapsamında yazılım mimari hakkında eğitim seminerleri, yazılım ürün aile mühendisliği çalıştayı, endüstri deneyim bildirileri, ve akademik teknik bildiriler yer alacaktır.